top of page

Stop! Collaborate....

Public·126 members
Luca Jackson
Luca Jackson

Apkure ar izstrādāto eļļu: kā izvēlēties un uzstādīt drošu un efektīvu katlu


Apkure ar izstrādāto eļļu: kas tas ir un kāpēc tas ir bīstams?
Apkure ar izstrādāto eļļu ir viens no lētajiem un pieejamajiem apkures veidiem Latvijā. Taču vai jūs ziniet, kas ir izstrādātā eļļa un kuras telpas to drīkst izmantot? Vai jūs ziniet, kuras iekārtas ir piemērotas šim kurinamajam un kuras nav? Vai jūs ziniet, kuras normatīvie akti regulē šo apkures veidu un kuras sankcijas draud tiem, kas to neievēro? Un visbeidzot, vai jūs ziniet, kāda ir izstrādātajai eļļai apkures ietekme uz cilvēku veselību un apkartējo vidi?
apkure ar izstrādāto eļļuŠajā rakstā mēs atbildēsim uz šiem un citiem jautajumiem par apkuri ar izstradato eļlu. Mēs skaidrosim, kas tas ir un kuras telpas to drīkst izmantot. Mēs apl skatīsim, kā izstrādātā eļļa tiek izmantota apkurei un kādi ir tās ieguvumi un trūkumi. Mēs analizēsim, kādi ir izstrādātās eļļas apkures riski un sekas cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Un visbeidzot, mēs ieteiksim, kā novērst vai samazināt izstrādātās eļļas apkures negatīvo ietekmi, izmantojot pareizu eļļas apsaimniekošanu un pārstrādi, kā arī alternatīvus apkures veidus no atjaunojamiem resursiem.


Kas ir izstrādātā eļļa un kur tā rodas?
Izstrādātā eļļa ir jebkura eļļa, kas ir zaudējusi savas sākotnējās īpašības un nav piemērota tālākai lietošanai saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Izstradato eļlu var iedalīt divos galvenajos veidos: atkritumu eļlu un lietoto eļlu.


Atkritumu eļla ir jebkura eļļa, kas ir piesārņota ar citiem atkritumiem vai vielam, kas padara to nelietojamu. Piemēram, atkritumu eļla var būt degvielas vai smērvielas maisījums ar ūdeni, putekļiem, metala skaidam vai citam piemaisijumam. Atkritumu eļla rodas galvenokart transportlīdzeklu remonta darbnīcās, rūpnīcās, kuģu ostas vai citos vietos, kur tiek lietota dažada veida eļla.


Lietotā eļla ir jebkura eļļa, kas ir izmantota saskaņa ar ražotaja noradījumiem, bet ir zaudējusi savu kvalitati un efektivitati. Piemēram, lietotu eļlu var būt dzinēju smērviela, kas ir mainita pēc noteikta kilometražas vai laika perioda. Lietotu eļlu rodas galvenokart transportlīdzeklu ekspluatēšanas laikā.


Ka izstradatā eļla tiek izmantota apkurei?
Izstradato eļlu var izmantot apkurei divos veidos: sadedzinot to tieši vai pirms tam parradot to par biodegvielu.


apkures katls izstrādātās eļļas


apkures sistēmu ierīkošana ar izlietotām smēreļļām


atkritumu eļļu sadedzināšana siltumenerģijas iegūšanai


izstrādāto eļļu apkures iekārtu uzstādīšana un apkope


izlietotās smēreļļas izmantošana celtniecībā


atkritumu eļļu nelegāla izmantošana apkurē


apkures katlu remonts ar izstrādātajiem eļļu produktiem


izlietotās motoreļļas pārstrāde un pārdošana apkurei


atkritumu eļļu savākšana un nodošana apsaimniekotājiem


izstrādāto eļļu apkures iekārtu ražošana un pārdošana


izlietotās smēreļļas kaitīgums videi un cilvēku veselībai


atkritumu eļļu sadedzināšanas ietekme uz gaisa kvalitāti


izstrādāto eļļu apkures iekārtu drošības prasības un normatīvi


izlietotās smēreļļas uzglabāšana un transportēšana


atkritumu eļļu pirkšana un pārdošana sludinājumu portālos


izstrādāto eļļu apkures iekārtu veidi un tehniskie parametri


izlietotās smēreļļas cenu kritums un pieprasījuma pieaugums


atkritumu eļļu apsaimniekošanas sistēmas trūkumi un nepilnības


izstrādāto eļļu apkures iekārtu efektivitāte un rentabilitāte


izlietotajam smēreļlajam alternatīvi kurinamie no atjaunojamiem resursiem


atkritumu eļlu kontrole un sodi par neleglu izmantosanu apkurē


izstradato ellu apkures iekartu salidzinasana ar citiem apkures veidiem


izlietoto smereleju piesarnojosas darbibas atlaujas un ligumi


atkritumu ellu parstrades tehnologijas un iespejas


izstradato ellu apkures iekartu uzstadisanas un ekspluatavanas instrukcijas


izlietoto smereleju savaksanas un nodosanas pavaddokumenti un atskaites


atkritumu ellu kvalitates parametri un analizes metodes


izstradato ellu apkures iekartu garantijas un servisa pakalpojumi


izlietoto smereleju glabatasanas tilpumi un konteineri


atkritumu ellu tirgus apjomi un tendences Latvija


izstradato ellu apkures iekartu pieejamiba un piegade


izlietoto smereleju radisanas vietas un avoti


atkritumu ellu likumdosanas regulacija Latvija


izstradato ellu apkures iekartu testesana un sertifikacija


izlietoto smereleju sadedzinasanas procesa optimizacija


atkritumu ellu videi draudziga parstrade un utilizacija


izstradato ellu apkures iekartu energoefektivitate un ekonomija


izlietoto smereleju saded


Sadedzinot izstradato eļlu tieši, to var lietot ka kurinamo katlos vai degljiem, kas ir specieli pielagoti šim nolukam. Šie katli vai deglji parasti ir aprīkoti ar filtru sistemu, kas attira lielako dalu no piemaisijumiem no izstradatas eļlas. Taču šis process nav pilnigi efektivs un daži piemaisijumi nonak sadegšanas kamerai un gaisa plūsmai.


Parradot izstradato eļlu par biodegvielu, to var lietot ka kurinamo jebkuram katlam vai deglim, kas ir paredzets darboties ar šadiem degvielam. Šis process ietver vairakus solus, piemeram: atdalisanu no ūdens un citiem piemaisijumiem, neitrilizaciju no skabjiem vielam, destilaciju no vieglajam frakcijam un transesterifikaciju ar alkoholu. Šis process ir daudz efektivāks un videi draudzīgāks, jo tas samazina izstrādātās eļļas piesārņojumu un palielina tās enerģētisko vērtību.


Kādi ir izstrādātās eļļas apkures ieguvumi un trūkumi?
Apkure ar izstradato eļlu ir viens no lētajiem un pieejamajiem apkures veidiem Latvijā, taču tam ir arī daudz trūkumu un risku. Apskatīsim, kādi ir šie ieguvumi un trūkumi.


Ieguvumi: lētums, pieejamība, atkritumu samazināšana
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas apkuri ar izstradato eļlu, ir tās zemā cena. Izstradatā eļla ir daudz lētaka nekā citas degvielas, piemēram, gāze, malka vai elektroenerģija. Izstradatā eļla var būt pat par 50% lētaka nekā gāze un par 80% lētaka nekā elektroenerģija. Tas ļauj ietaupīt naudu apkures rēķinos un samazināt atkarību no degvielas tirgus svārstībām.


Cits ieguvums ir izstradatas eļlas pieejamība. Izstradatā eļla rodas dažados vietos un procesos, kas saistīti ar transportu, rūpniecību un lauksaimniecību. Tādējādi to var viegli iegūt un transportēt uz apkures vietu. Izstradatā eļla nav pakļauta tirdzniecības ierobežojumiem vai muitas nodokļiem, kas var traucēt citu degvielu piegadi.


Vēl viens ieguvums ir atkritumu samazināšana. Apkure ar izstradato eļlu ļauj izmantot to eļlu, kas citādi tiktu izmesta vai apglabata kā atkritumi. Tādējādi tiek samazinats atkritumu daudzums un apjoms, kas var radīt problēmas vides aizsardzībai un sabiedrības veselībai.


Trūkumi: videi kaitīgas emisijas, nepilnīga sadegšana, nepieciešama īpaša iekārta, nelikumība
Lai gan apkure ar izstradato eļlu var šķist kā labs risinajums, tai ir arī daudz trūkumu un risku. Apskatīsim, kadi ir šie trūkumi.


Viens no lielakajiem trūkumiem ir videi kaitigas emisijas. Apkure ar izstradato eļlu rada daudz vairak gaisa piesarnojuma neka citas degvielas. Izstradatā eļla satur dažadas vielas, kas sadedzinot rodas par dūmiem, kvēpu un pelniem. Šie dūmi var saturēt sēru dioksīdu, slapekli oksidus, oglikviela monoksīdu, smago metala savienojumus, policikliskos aromatiskos oglikviela (PAH), dioksīnus un furanus. Šie piesarnojuma vielas var radit nopietnas sekas cilvēku veselībai un apkartējai videi.


Cits trūkums ir nepilniga sadegšana. Apkure ar izstradato eļlu ēšanu un piesārņojuma mazināšanu. Šie dūmvadi ir jāatbilst noteiktajiem standartiem un jābūt reģistrētiem attiecīgajās institūcijās.


Un visbeidzot, viens no lielākajiem trūkumiem ir nelikumība. Apkure ar izstradato eļlu ir aizliegta Latvijas likumdošanā, jo tā rada bīstamu gaisa piesārņojumu. Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu, atkritumu eļļas sadedzināšana ir uzskatāma par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumu, kas var novest pie naudas sodiem vai administratīvajiem sodiem. Lietotu eļlu var sadedzināt tikai licencētos uzņēmumos, kas ir aprīkoti ar attiecīgajiem piesarnojuma kontroles un novēršanas iekartojumiem.


Kādi ir izstrādātās eļļas apkures riski un sekas?
Apkure ar izstradato eļlu ne tikai rada daudz trūkumu, bet arī draud cilvēku veselībai un apkartējai videi. Apskatīsim, kādi ir šie riski un sekas.


Riski un sekas cilvēku veselībai
Apkure ar izstradato eļlu var radīt dažadas veselības problēmas tiem cilvēkiem, kas elpo piesarnoto gaisu. Šis gaisa piesarnojums var saturēt dažadas vielas, kas var ietekmēt elpošanas sistemu, nervu sistemu, asinsriti, imūnsistemu un onkoloģisko stāvokli. Dažas no iespējamajam veselības problēmam ir:


  • Elpošanas problēmas: sēra dioksīds, slapekli oksidi un oglikviela monoksīds var izraisīt astmu, bronhītu, pneimoniju, hronisku obstruktivu plaušu slimību (HOPS) un citus elpošanas traucējumus.  • Galvassāpes: oglikviela monoksīds var samazinat skabekli asinīs un izraisit galvassapes, reiboni, nogurumu un samaņas zudumu.  • Vēža risks: smago metala savienojumi, policikliskie aromatiskie oglikviela (PAH), dioksini un furani var būt kancerogēni un palielinat vēža risku dažados orgānos un audos.  • Alerģijas: daži piemaisijumi no izstradatas eļlas var izraisit alerģiskas reakcijas, piemēram, niezi, izsitumus, degšanu vai kairinajumu acis vai degunā.  • Imūnsistemas vajinajums: daži piemaisijumi no izstradatas eļlas var ietekmēt imūnsistemas darbibu un padarit cilvēku vairak paklautu infekcijam un slimibam.Riski un sekas apkartejai videi
Apkure ar izstradato eļlu ne tikai kaitē cilvēku veselībai, bet arī bojā apkartējo vidi. Šis videi kaitigais ietekme var būt ilgtermiņa un grūti novēršama. Dažas no iespējamajam videi kaitigajam sekam ir:</p


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page